Gezondheidscentrum Happy Body en Mind

Medisch holistisch centrum voor hypnotherapie en traumaverwerking

Tinnitus

Wat is tinnitus

Oorsuizen of tinnitus is er in verschillende gradaties en verschijningsvormen. Sommige mensen hebben er af en toe een beetje last van. Voor anderen maakt tinnitus het leven ondraaglijk. Wij hebben hier zelf een succesvol programma voor ontwikkeld middels een combinatie van diverse technieken een therapie en oefeningen voor thuis. En de resultaten zijn boven verwachting goed en positief.

Twee soorten tinnitus

We kennen twee categorieën: subjectieve en objectieve tinnitus.
Subjectieve tinnitus is de meest voorkomende vorm. U hoort geluiden in uw hoofd of rond de oren die alleen u kunt horen, dit worden daarom ook wel fantoomgeluiden genoemd. Brommen bijvoorbeeld, of piepen, zoemen, fluiten, ruisen of rinkelen. Tinnitus komt dan ook uit het Latijn, waar ‘tinnire’ letterlijk rinkelen betekent.

Bij objectieve tinnitus hoort u een geluid, dat een ander soms ook kan horen. Dit geluid ontstaat vaak bij samentrekkingen van de kleine spieren in het middenoor of anatomische afwijkingen van de bloedvaten.

Wat hoort een tinnitus patiënt ?

Voor de een is dat een ruis, voor een ander een gerinkel, gezoem, een piep, weer een ander heeft een soort ouderwets testbeeld geluid. Zo heeft de stichting tinnitus een bestand met ongeveer 150 verschillende tinnitus geluiden. Bij de een is het geluid continu aanwezig, bij een ander alleen als het stil is of ‘s avonds. Weer een ander hoort het geluid rechts of links, en weer anderen horen het achter in hun hoofd. Heel veel variaties dus.

Geluid 1
Geluid 2
Geluid 3

Symptomen tinnitus

Mensen met tinnitus horen continu een geluid dat er feitelijk niet is. Sommigen ervaren zelfs pijn. Velen worden overgevoelig voor de geluiden om hen heen. Voor anderen ‘normale’ geluiden kunnen enorm irriterend zijn. Mensen die te maken krijgen met tinnitus moeten soms hun hele levensstijl aanpassen om deze irritatie te voorkomen.

Voor een aantal vormen van tinnitus zijn er inmiddels behandelingen. En met ons Tinnitus programma helpen wij inmiddels veel van de cliënten gedeeltelijk of helemaal van hun klachten af.

Oorzaken tinnitus

Tinnitus (of oorsuizen) kan meerdere oorzaken hebben. Het oorsuizen kan bovendien geleidelijk ontstaan maar ook plotseling komen opzetten. Op deze pagina geven wij onder andere antwoord op de vraag of oorsuizen door stress veroorzaakt kan worden en of een behandeling noodzakelijk is of dat wij inschatten dat na enige tijd de tinnitus verdwenen is. 

Tinnitus is een probleem dat in de hersenen ontstaat, in de zogenaamde auditieve cortex. Dit is een gebied in de hersenen dat er voor zorgt dat geluid kan worden waargenomen. In deze auditieve cortex gaan zenuwcellen die geen geluidsignalen meer kunnen ontvangen, ter compensatie met elkaar communiceren. Ze vormen een netwerk en vuren als het ware signaaltjes op elkaar af. Dit veroorzaakt de tinnitustoon. 

Hoe komt het nu dat die zenuwcellen geen geluidsignalen meer kunnen ontvangen? Hiervoor zijn zo’n 400 verschillende mogelijke oorzaken bekend. Zoals blootstelling aan harde geluiden, bijwerking van medicijngebruik, verwonding aan oor of hoofd, oorinfectie en stress. Deze laatste twee oorzaken komen vaak voor in combinatie met andere factoren. Het oor zelf is lang niet altijd de oorzaak van tinnitus. Hier zijn de belangrijkste oorzaken op een rijtje.

Oorsuizen na harde geluiden

Regelmatige of te lange blootstelling aan harde geluiden vormt vaak de oorzaak van tinnitus. Dit kan bijvoorbeeld komen door te luisteren naar te harde muziek maar ook door harde geluiden op het werk. Steeds meer jongeren onder de 30 jaar last krijgen zo van tinnitus. Goede gehoorbeschermers kan dit voorkomen.

Oorsuizen door stress

Stress is een bekende veroorzaker van tinnitus, maar kan bestaande tinnitus ook verergeren. Tijdelijk oorsuizen door stress is mogelijk en het is dan ook absoluut aan te raden om ontspanningsoefeningen te proberen. Denk bijvoorbeeld aan ademhalingsoefeningen of yoga. Er zijn speciale therapieën bekend die hierop gericht zijn. Stress zorgt ervoor dat het oorsuizen nog meer opvalt: de focus ligt erop, en hierdoor wordt het erger. Over het algemeen wordt het aan tinnituspatiënten aangeraden stress zoveel mogelijk te vermijden. 

Oorsuizen na verkoudheid

Het is mogelijk om door een verkoudheid last van tinnitus te krijgen. Dit is vaak in combinatie met een ‘verstopt’ gevoel, en komt door een verlaagde druk in het binnenoor door vochtopstapeling. Deze vorm van oorsuizen verdwijnt vanzelf, als de verkoudheid over is. 

Oorsuizen door oorsmeer

Tinnitus kan ook tijdelijk optreden doordat er een teveel aan oorsmeer in het oor zit. In dit geval is de oplossing gelukkig heel eenvoudig: de oren schoonmaken. Dit gebeurt het beste zonder wattenstaafje, want daarmee wordt het oorsmeer eigenlijk alleen maar dieper in het oor geduwd waardoor het problemen juist verergerd. Beter is het, om een reinigende spray te gebruiken zoals Audispray of een speciaal hulpmiddeltje zoals de Earscratcher.

Oorsuizen door vermoeidheid

Vermoeidheid kan tinnitus verergeren, net zoals stress. Iemand met tinnitus klachten heeft vaak baat bij ontspanning. Het probleem is natuurlijk dat het lastig kan zijn om in slaap te komen met een piep in het oor. Eigenlijk gaat hier dezelfde vlieger op als bij oorsuizen door stress: ontspanningsoefeningen zijn erg belangrijk.

Behandeling :

Onze therapie bestaat uit een aantal sessies in de praktijk waarbij we een basisprogramma hebben ontwikkeld en dit kunnen aanpassen naar de klachten van de cliënt. Maar ook thuis zal de cliënt flink aan de slag moeten. Het is een programma met hypnotherapie en zelf hypnose voor thuis, acupunctuur, ademhalingssessies, body drum release, imaginaties, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen en EMDR therapie. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet.. De kosten voor deze behandeling /pakket zijn €750,- en worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Overleg dan eens met uw werkgever of arbo-arts.

Guasha massage en tinnitus

Naast ons gewone tinnitus programma bieden we een nieuw programma guasha massage van 4 sessies. De prijs voor dit programma is €500,-. Een combinatie van beide is nog effectiever omdat hier gewerkt wordt aan emotionele en lichaamsgerichte kanten van de tinnitus.

Meer info over guasha treft u hier.

Nog voor de zomer zal ons programma nog worden aangevuld met een Japanse massage techniek. Deze techniek leren we jou ook tijdens de behandeling zodat je het zelf ook kunt toepassen.

Resultaten van onze behandelingen zijn er positief. Ondanks dat tinnitus niet is te genezen hebben we diverse patiënten die (tijdelijk) vrij zijn van klachten.

Tinnitus patiënten raden wij ook altijd aan om supplementen als magnesium en B12 te nemen. Deze supplementen zijn ook bij ons in de praktijk te koop.

© 2021 Gezondheidscentrum Happy Body en Mind

Thema door Anders Norén