Gezondheidscentrum Happy Body en Mind

Medisch holistisch centrum voor hypnotherapie en traumaverwerking

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Praktijk Nederland, Happy body en mind streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van onze behandelingen die gegeven worden. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol.
Indien u klachten heeft over onze opleidingen horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

De procedure:

 • Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • In eerste instantie dient u uw klacht mondeling in bij de betreffende therapeut.
 • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Mariska Bruinenberg 06-53768669 of info@praktijk-meppel.nl Prinsenplein 5 7941KV Meppel.

 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
 • Op uw klacht reageren wij binnen 1 week.
 • Alle klachten handelen wij vervolgens binnen vier weken af. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen wij u binnen de eerder aangegeven termijn van vier weken op de hoogte waarbij reden van uitstel wordt toegelicht. Tevens geven wij u dan een indicatie wanneer wij u uitsluitsel geven.
 • Alle klachten registreren wij voor minimaal 1 jaar.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of de wijze waarop u behandeld bent dan kunt u contact opnemen met:

Beroepsvereniging CAT, info@catcomplementair.nl

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Praktijk Nederland bindend. Eventuele consequenties zullen indien mogelijk binnen een week worden afgehandeld.

Je hebt een klacht over een CAT-therapeut, wat nu?

Het CAT is een door de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) erkende beroepsorganisatie.

Het GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke geschilleninstantie voor alternatieve en complementaire beroepsbeoefenaren en hun cliƫnten. Volg onderstaande stappen voor meer informatie en duidelijkheid als je ontevreden bent of een klacht hebt over de behandeling van een CAT-therapeut.

 1. Controleer of de therapeut bij GAT is aangesloten
  De meeste CAT-therapeuten zijn aangesloten bij het GAT, maar niet alle therapeuten zijn bij GAT geregistreerd. Kijk dus eerst op de website van de therapeut of het GAT schild op de website geplaatst is of dat er aangegeven is dat de therapeut is aangesloten bij een andere erkende geschilleninstantie. Kun je op de website van de therapeut geen informatie vinden over een klachtenregeling? Neem dan contact op met de therapeut of met het CAT voor meer informatie. Het CAT is bereikbaar via: info@catcomplementair.nl
 2. Bezoek de website van de geschilleninstantie voor de richtlijnen
  Is de therapeut aangesloten bij GAT? Dan verwijzen wij je graag door naar de website https://gatgeschillen.nl/ voor de richtlijnen en het stappenplan van GAT. Is de behandelaar bij een andere erkende geschilleninstantie geregistreerd dan adviseren wij je om contact op te nemen met de betreffende instantie. Let op! was de therapeut niet aangesloten bij een door GAT erkende beroepsorganisatie ten tijde van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de klacht of ontevredenheid? Dan kan GAT de klacht niet in behandeling nemen, ook niet als de therapeut nu wel bij GAT geregistreerd is.

© 2022 Gezondheidscentrum Happy Body en Mind

Thema door Anders Norén